• Slide_03

PhDr. Eva Hofírková

PhDr. Eva Hofírková

Vzdělání
Absolvování studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě brněnské univerzity, doktorát na Karlově univerzitě v Praze.

Kvalifikace pro práci ve zdravotnictví:
Speciální zkouška z klinické psychologie.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Certifikáty a osvědčení:
Výcvik v hypnoterapii, kurz transakční analýzy, výcvik v gestalt terapii, kognitivně behaviorální terapii aj. Odborné stáže v psychodiagnostice.

Akreditace:
Pracoviště má akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst 4, zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů.

Členství v odborných organizacích:
Člen asociace klinických psychologů, pobočka Praha.

Praxe:
Patnáct let práce klinického psychologa na psychiatrickém oddělení, poté od roku 1993 soukromá praxe.

Dopravně psychologická vyšetření

Adresa: 
Kouřimská 26, Praha 3

Objednací termíny krátké, podle dohody

Kontakt:

Mobil:  +420 604 250 842
E-mail:  eva@hofirkova.cz