• Slide_03

PhDr. Eva Hofírková

PhDr. Eva Hofírková

Vzdělání
Absolvování studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě brněnské univerzity, doktorát na Karlově univerzitě v Praze.

Kvalifikace pro práci ve zdravotnictví:
Speciální zkouška z klinické psychologie.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Certifikáty a osvědčení:
Výcvik v hypnoterapii, kurz transakční analýzy, výcvik v gestalt terapii, kognitivně behaviorální terapii aj. Odborné stáže v psychodiagnostice.

Akreditace:
Pracoviště má akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst 4, zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů.

Členství v odborných organizacích:
Člen asociace klinických psychologů, pobočka Praha.

Praxe:
Patnáct let práce klinického psychologa na psychiatrickém oddělení, poté od roku 1993 soukromá praxe.

Ordinace klinického psychologa s.r.o.

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny:     
Pondělí    9 - 15 (PhDr. Z.Jelínková)
Úterý  11 - 18  
Středa    9 - 18  
Čtvrtek    9 - 15  
Pátek    9 - 13  

Ordinace pro děti a dospělé.

Ordinační hodiny jsou orientační, lze dohodnout návštěvu i mimo uvedenou dobu.

 

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
 Mobil:  +420 604 250 842
 E-mail:  eva@hofirkova.cz

 

Dopravně psychologická vyšetření

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny: 
dle individuální dohody
 
 
 
 

 

 

  

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
Mobil:  +420 604 250 842
E-mail:  eva@hofirkova.cz