• Slide_03

Dopravně psychologická vyšetření

Akreditace Ministerstva dopravy k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst.4 zákona o silničním provozu ze dne 11.3.2013, č.j.: 55/2013-160-OST/5

 Provádím dopravně psychologické vyšetření, které je na základě silničního zákona č.101/2013 Sb. nutné u těchto skupin řidičů:

  •  Řidiči - profesionálové, kteří žádají profesní průkaz a oprávnění k řízení vozidel nad 7,5 tuny
  • Řidiči nad 7,5 t, profesionálové, ve věku nad 50 let
  • Řidiči, kteří žádají vrácení řidičského oprávnění po odebrání z důvodu přestupku nebo po dosažení 12 bodů (tzv. vybodovaní řidiči)
  • Řidiči senioři nad 65 let (na základě doporučení praktickým lékařem)

Jak dopravně psychologické vyšetření probíhá?

Vyšetření probíhá formou psychotestů. Testování je zaměřeno na ověření potřebných schopností řidiče (koncentrace pozornosti, psychická a emoční stabilita, schopnost řešit krizové situace a tendence k rizikovému chování v dopravních situacích).

Vyšetření je možné si dohodnout individuálně, podle požadavků řidiče.

V případě skupiny řidičů, v rámci jedné firmy, je možné dohodnout individuální vyšetření přímo v prostorách společnosti.

Ordinace klinického psychologa s.r.o.

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny:     
Pondělí    9 - 15 (PhDr. Z.Jelínková)
Úterý  11 - 18  
Středa    9 - 18  
Čtvrtek    9 - 15  
Pátek    9 - 13  

Ordinace pro děti a dospělé.

Ordinační hodiny jsou orientační, lze dohodnout návštěvu i mimo uvedenou dobu.

 

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
 Mobil:  +420 604 250 842
 E-mail:  eva@hofirkova.cz

 

Dopravně psychologická vyšetření

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny: 
dle individuální dohody
 
 
 
 

 

 

  

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
Mobil:  +420 604 250 842
E-mail:  eva@hofirkova.cz