• Slide_03

Ordinace klinického psychologa

Zdravotní péče zahrnuje diagnostiku, prevenci a léčbu duševních potíží, poruch a onemocnění. Pomáháme našim klientům, kteří potřebují pomoc se zdravotními problémy i při řešení náhlých životních situacích.

Nabízené služby:

  • Psychodiagnostika: Klinicko-psychologické vyšetření komplexní, nebo cílené na problematiku osobnosti, intelektu, kognitivních funkcí, psychických poruch včetně diferenciální diagnostiky aj. 
  • Neuropsychologické vyšetření
  • Vyšetření pro důchodové řízení
  • Krizová intervence a psychologická pomoc v případě krizových situací:

        -  rozvod, nemoc, úmrtí blízké osoby a jiné obtížné životní situace.

  • Psychoterapie individuální a rodinná: Zaměřujeme se na KBT.
  • Při jakých problémech můžeme pomoci :  Úzkostné poruchy, deprese, poruchy při nadměrném stresu, psychosomatické potíže, chronické bolesti, krizové situace, problémy spojené s nepříznivými rodinnými a pracovními okolnostmi aj.

V případě dětí: Posouzení  psychomotorického vývoje, řešení výchovných problémů, neprospívání ve škole, podezření na poruchu centrálního nervového systému, dětské neurózy, tiky, úzkost, nadměrný strach, poruchy spánku, psychosomatické potíže, emoční poruchy aj.

Další oblasti činnosti, placené služby:

  • Soudně znalecká činnost 
  • Posuzování psychické způsobilosti u žadatelů o střelnou zbraň

 

Ordinace klinického psychologa s.r.o.

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny:     
Pondělí    9 - 15 (PhDr. Z.Jelínková)
Úterý  11 - 18  
Středa    9 - 18  
Čtvrtek    9 - 15  
Pátek    9 - 13  

Ordinace pro děti a dospělé.

Ordinační hodiny jsou orientační, lze dohodnout návštěvu i mimo uvedenou dobu.

 

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
 Mobil:  +420 604 250 842
 E-mail:  eva@hofirkova.cz

 

Dopravně psychologická vyšetření

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny: 
dle individuální dohody
 
 
 
 

 

 

  

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
Mobil:  +420 604 250 842
E-mail:  eva@hofirkova.cz