• Slide_03

Placené služby

Soudně znalecká činnost: 

  •  Realizace znaleckých posudků pro potřeby soudů, Policie České republiky i pro soukromé účely.

Posuzování psychologické způsobilosti k vykonávání některých činností:

  • Vyšetření způsobilosti řidičů včetně dopravně - psychologických vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona 361/2000 Sb.
  • Vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz

S výjimkou situací, kdy je zapotřebí způsobilost posoudit ze zdravotní indikace, tak se jedná o placené služby. Ceny vyšetření jsou dle dohody.

Ordinace klinického psychologa s.r.o.

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny:     
Pondělí    9 - 15 (PhDr. Z.Jelínková)
Úterý  11 - 18  
Středa    9 - 18  
Čtvrtek    9 - 15  
Pátek    9 - 13  

Ordinace pro děti a dospělé.

Ordinační hodiny jsou orientační, lze dohodnout návštěvu i mimo uvedenou dobu.

 

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
 Mobil:  +420 604 250 842
 E-mail:  eva@hofirkova.cz

 

Dopravně psychologická vyšetření

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00
1. poschodí, boční vchod, vedle dětského oddělení

Ordinační hodiny: 
dle individuální dohody
 
 
 
 

 

 

  

PhDr. E. Hofírková:
Pevná linka:   +420 283 024 153
Mobil:  +420 604 250 842
E-mail:  eva@hofirkova.cz