• Slide_03

Psychologická expertizní činnost

 

Soudně znalecká činnost: 

  •  Realizace znaleckých posudků pro potřeby soudů, Policie České republiky i pro soukromé účely.

Posuzování psychologické způsobilosti k vykonávání některých činností:

  • Vyšetření způsobilosti řidičů včetně dopravně - psychologických vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona 361/2000 Sb.
  • Vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz

S výjimkou situací, kdy je zapotřebí způsobilost posoudit ze zdravotní indikace, tak se jedná o placené služby. Ceny vyšetření jsou dle dohody.

Dopravně psychologická vyšetření

Adresa: 
Poliklinika Mazurská 484/2 
Praha 8 Troja, 181 00

Ordinační hodiny dle individuální dohody

 Kontakt:

Mobil:  +420 604 250 842
E-mail:  eva@hofirkova.cz